Na šolsko matematično tekmovanje Računanje je igra se je letos prijavilo skoraj 1000 učencev iz cele Slovenije. Na državno tekmovanje, ki ga je 13. aprila 3024 organizirala Osnovna šola Poldeta Stražišarja na Jesenicah, pa se je uvrstilo 150 učencev iz prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom.
Na tekmovanje smo iz naše šole peljali 6 zmagovalnih matematikov iz posameznih razredov.
Vsi učenci so pokazali svoje matematično znanje.
 
Učenec 5.razreda in učenec 6. razreda sta dosegla odličen rezultat in dosegla 2. mesto na državnem matematičnem tekmovanju. Prejela sta srebrni priznanji. Vsem tekmovalcem iskrene čestitke.
 
Mentorica: Maja Mejač 
Dostopnost