Šolska svetovalna in strokovna služba

Na naši šoli že vrsto let deluje kvalitetna šolska svetovalna in strokovna služba.

Urnik svetovalne in strokovne službe
Psihologinja Manja M. Bogovič V času govorilnih ur ter po predhodnem dogovoru vsak dan med 8.00 in 14.30 uro.
Katja Strajnar
Socialna pedagoginja Anja Oršič V času govorilnih ur ter po predhodnem dogovoru vsak dan (razen v četrtek) med 8.00 in 14.30 uro.
Socialna pedagoginja Tjaša Ložak V času govorilnih ur po predhodnem dogovoru v torek in sredo med 11.00 in 14.00.

Logopedinja

 

Špela Kastelic V času govorilnih ur ter po predhodnem dogovoru v ponedeljek in sredo med 7.30 in 14.00 uro.
Fizioterapevtka Tina Kralj Četrtek, med 7.00 in 13.00 uro ter po predhodnem dogovoru.
Fizioterapevtka Barbara Dobravec Torek, med 7.00 in 13.00 uro ter po predhodnem dogovoru.
Fizioterapevtki Barbara Dobravec in Tina Kralj sta izmenično prisotni tudi ob petkih med 7. in 13. uro (po predhodnem dogovoru).

ZDRAVSTVENO VARSTVO OTROK

Za vse učence so organizirani vsakoletni sistematični zdravstveni pregledi. Preglede bosta opravljali Kristina Vogrin, dr. med., spec. ped. in Nina Kastelic, dr. med., spec. ped. Otroke iz razvojnega oddelka bo pregledala dr. Breda Šuštaršič iz Razvojne ambulante Domžale.

Celotno leto potekala redna zobozdravstvena oskrba učencev, ki jo bosta izvajali zobozdravnica dr. Ana Marija Golja, spec. pedontologinja in njena asistentka Darja Novak. V okviru zobozdravstvene službe Zdravstvenega doma Domžale, ki jo izvaja Nataša Jeras, dipl. med. sestra, bomo veliko pozornosti posvetili zobozdravstveni preventivi, ustni higieni in zdravi prehrani.

V okviru zdravstvene preventive bodo v šoli potekale delavnice zdravstvene vzgoje. Vodila jih bo gospa Helena Stegnar, dipl. medicinska sestra. Učenci se bodo seznanili z različnimi vsebinami s področja skrbi za lastno zdravje in dobro počutje.

SOCIALNO VARSTVO OTROK

Aktivno bomo sodelovali s Centrom za socialno delo Domžale in drugimi centri, ki delujejo v okviru skrbi za naše učence in njihove družine. Na področju rejniških družin in otrok – rejencev v CSD Domžale deluje socialna delavka Marta Tomec. Varstvo odraslih oseb z motnjami v duševnem in telesnem razvoju pokriva socialna delavka Desanka Glumac.

KAM SE LAHKO OBRNETE PO POMOČ

Učenci in njihovi starši/skrbniki vse želje, probleme, prošnje in zahteve najprej rešujejo z razrednikom. Za ustrezne strokovne nasvete in pomoč se lahko obrnejo na svetovalno službo, učenci pa lahko svoje dileme mesečno izpostavijo in rešujejo tudi preko Šolske skupnosti učencev šole. Otrokom, ki se znajdejo v kakršnihkoli težavah je pomoč omogočena tudi na VARNIH TOČKAH. Tam so prisotno odrasli, ki lahko ponudijo zaščito, svetujejo in omogočajo pomoč. V šolskem okolišu OŠ Roje delujejo Varne točke na naslednjih lokacijah: Vrtnarstvo in cvetličarstvo Jože Tratnik in Lekarna Vir.

Ostale organizacije, na katere se še lahko obrnete:

CENTER ZA MLADE

Ljubljanska cesta 58, Domžale, tel.: 01/7226 600, 041 342 921

ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE DOMŽALE

Ljubljanska cesta 58, Domžale, tel.: 01/7212 791, 041 367 808

CENTER ZA SOCIALNO DELO

Masljeva ulica 3, Domžale, tel.: 01/7246 370

SVETOVALNI CENTER

Gotska 18, Ljubljana, tel.: 01/5837 500

KRIZNI CENTER ZA MLADE

CSD Ljubljana, Podmilščakova ulica 20, Ljubljana

tel.: 01/236 1222, GSM: 041 419 121

ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE

Mestni trg 2, Domžale, tel.: 01/7245 100

Otroški dispanzer, ginekološka ambulanta za mladostnike, psihološka služba za otroke in mladostnike.

DRUŠTVO TELEFON SOS

Za ženske in otroke žrtve nasilja, tel.: 080 11 55

UNICEF Slovenija

01/583 80 84

TOM

Telefon za otroke in mladostnike, tel.: 116 111 ali mail: tom@zpms.si

PETER KLEPEC – brezplačna modra številka

Telefon za otroke in mladostnike, ki doživljajo nasilje, tel.: 080 1552

Dostopnost